Монгол / Mongolisch

Цагаачлахтай холбогдсон чухал мэдээллүүд

Энд орогнол хүсэгчид, дүрвэгсэд болон түр хугацаагаар хүлээж авагдсан орогнол эрэгчдэд зориулсан дараах чухал мэдээллүүд агуулагдаж байна.